شعر در مورد پیروزی انقلاب

شعر در مورد پیروزی انقلاب ,شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعری در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب,شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی,شعر درباره پیروزی انقلاب,شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعر زیبا درباره پیروزی انقلاب,شعر کوتاه درباره پیروزی انقلاب,شعر کوتاه در مورد پیروزی انقلاب,شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعری درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,شعرهای کودکانه در مورد پیروزی انقلاب,شعر کودکانه در باره پیروزی انقلاب,شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی,اشعار در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,شعر درباره ی پیروزی انقلاب,شعر زیبا در مورد پیروزی انقلاب,شعر پیروزی انقلاب,شعر پیروزی انقلاب اسلامی,شعر پیروزی انقلاب کودکانه,شعر پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعر پیروزی انقلاب برای کودکان,شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی,شعر درباره پیروزی انقلاب,شعر برای پیروزی انقلاب اسلامی,شعر برای پیروزی انقلاب,شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران,اشعار پیروزی انقلاب اسلامی ایران,آهنگ پیروزی انقلاب اسلامی,اشعار پیروزی انقلاب اسلامی,اشعار پیروزی انقلاب اسلامی,متن شعر پیروزی انقلاب اسلامی,شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب,شعر کودکانه درباره پیروزی انقلاب,شعر کودکانه برای پیروزی انقلاب,شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعری در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران,آهنگ های پیروزی انقلاب اسلامی ایران,دانلود اهنگ پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی,اشعار در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,شعر در مورد پیروزی انقلاب,شعر درباره ی پیروزی انقلاب,شعر زیبا درباره پیروزی انقلاب,شعر کوتاه درباره پیروزی انقلاب,شعری برای پیروزی انقلاب اسلامی,شعری برای پیروزی انقلاب

شعر در مورد پیروزی انقلاب

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پیروزی انقلاب برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

این بانگ آزادی ست، کز خاوران خیزد

فریاد انسان‌هاست، کزنای جان خیزد

اعلام توفان‌هاست، کز هر کران خیزد

شعر اسم پروین , شعر در مورد اسم پروین , شعر درباره اسم پروین , شعر در وصف اسم پروین

شعر در مورد پیروزی انقلاب

شعر اسم پونه , شعر در مورد اسم پونه , شعر درباره اسم پونه , شعر در وصف اسم پونه

آتشفشان قهر ملت‌های در بند است

حبل‌المتین توده‌های آرزومند است

شعر اسم بیتا , شعر در مورد اسم بیتا , شعر درباره اسم بیتا , شعر در وصف اسم بیتا

شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر اسم فریبا , شعر در مورد اسم فریبا , شعر درباره اسم فریبا , شعر در وصف اسم فریبا

دشمن بداند ما موج خروشانیم

زاییده بحریم، فرزند توفانیم

در سنگر اسلام، بگذشته از جانیم

شعر زلزله , شعر در مورد زلزله , شعر درباره زلزله , شعر در وصف زلزله

شعری در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر اسم غزال , شعر در مورد اسم غزال , شعر درباره اسم غزال , شعر در وصف اسم غزال

بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم

سنگر به سنگر، جان به کف آماده جنگیم

شعر با چ , مشاعره با چ , شعر با حرف چ , شعر با چ شروع شه

شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب

شعر یتیم , شعر در مورد یتیم , شعر درباره یتیم , شعر در وصف یتیم

تخت شهنشاهان، شد سرنگون از ما

بخت تبهکاران، شد واژگون از ما

دامان آزادی، شد لاله‌گون از ما

شعر با ز , مشاعره با ز , شعر با حرف ز , شعر با ز شروع شه

شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی

شعر با ر , مشاعره با ر , شعر با حرف ر , شعر با ر شروع شه

ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم

ما در پی آسایش و معراج انسانیم

شعر با س , مشاعره با س , شعر با حرف سین , شعر با س شروع شه

شعر درباره پیروزی انقلاب

شعر با ج , مشاعره با ج , شعر با حرف جیم , شعر با ج شروع شه

ما در ره اسلام، پیمان خون بستیم

زنجیر استعمار، مردانه بگسستیم

شعر ساقی , شعر در مورد ساقی , شعر درباره ساقی , شعر در وصف ساقی

شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر با خ , مشاعره با خ , شعر با حرف خ , شعر با خ شروع شه

آمده موسم فتح و ایمان

شعله زد بر افق نور قرآن

در دل بهمن سرد تاریخ

لاله سر زد ز خون شهیدان

شعر تنبلی , شعر در مورد تنبلی , شعر درباره تنبلی , شعر در وصف تنبلی

شعر زیبا درباره پیروزی انقلاب

شعر با ش , مشاعره با ش , شعر با حرف شین , شعر با ش شروع شه

لاله‌ها قامت سرخ عشق اند

سرنوشت تو با خون نوشتند

پیکر پاکت ای جان به کف را

از ازل با شهادت سرشتند

پیکر پاکت ای جان به کف را

از ازل با شهادت سرشتند

شعر انگور , شعر در مورد انگور , شعر درباره انگور , شعر در وصف انگور

شعر کوتاه درباره پیروزی انقلاب

شعر ارتش , شعر در مورد ارتش , شعر درباره ارتش , شعر در وصف ارتش

بهمن خونین جاویدان

تا ابد زنده بادا قرآن

بهمن خونین جاویدان

تا ابد زنده یاد شهیدان

تا ابد زنده یاد شهیدان

تا ابد زنده یاد شهیدان

شعر ظهور حضرت مهدی , شعر در مورد ظهور حضرت مهدی , شعر درباره ظهور حضرت مهدی , شعر در وصف ظهور حضرت مهدی

شعر کوتاه در مورد پیروزی انقلاب

شعر عنکبوت , شعر در مورد عنکبوت , شعر درباره عنکبوت , شعر در وصف عنکبوت

مقدمت را اماما شهیدان

با نثار تن خود گشودند

خونشان فرش راه تو بادا

عاشق پاک راه تو بودند

شعر سخاوت , شعر در مورد سخاوت , شعر درباره سخاوت , شعر در وصف سخاوت

شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر بیماری , شعر در مورد بیماری , شعر درباره بیماری , شعر در وصف بیماری

آمدی با پیامت خمینی

از رهایی و از غم سرودی

آنکه بر ظلم شب حمله ور شد

ای خمینی تو بودی تو بودی

آنکه بر ظلم شب حمله ور شد

ای خمینی تو بودی تو بودی

شعر بغض , شعر در مورد بغض , شعر درباره بغض , شعر در وصف بغض

شعری درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر احساس , شعر در مورد احساس , شعر درباره احساس , شعر در وصف احساس

بهمن خونین جاویدان